RSD Weekly Recap: Millrock Resources (TSX-V: MRO), K92 Mining (TSX-V: KNT), K2 Gold (TSX-V: KTO)